Rekisteriseloste

Rekisteriseloste – Kehonhuolto Kipronen 

Rekisteriseloste 

LAKISÄÄTEINEN REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § 

Laatimispäivä 1.5.2019. 

Rekisterinpitäjä 

Kehonhuolto Kipronen tmi 

Y-tunnus: 2993089-3 

Kypärätie 19 lh 1 

40630 Jyväskylä 

Rekisterin nimi 

Kehonhuolto Kipronen tmi:n asiakasrekisteri ja hoitokortisto 

Rekisterin tarkoitus 

Tallennettuja henkilö- ja hoitotietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen, ajanvarausten tekemiseen. 

Rekisterin sisältämät tiedot 

Henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, syntymäaika, sekä hoitohistoria 

Tietolähteet 

Asiakas kirjoittaa itse omat henkilötietonsa henkilötietolomakkeen kautta tai Kehonhuolto Kipronen tmi:n henkilökunta syöttää tiedot rekisteriin. Tietoja päivitetään hoitokertojen yhteydessä. 

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö 

Samuli Kipronen Sähköposti: samuli@kehonhuoltokipronen.fi Puhelin: 044 985 7112 

Tietojen luovutus 

Kehonhuolto Kipronen tmi ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille osapuolille. Rekisterin tiedot ovat käytössä vain Kehonhuolto Kipronen tmi:n henkilökunnalla ja asiakkaalla. Teknisen toteutuksen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Tietojen suojaus 

Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan. 

Rekisteröidyn kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

Tiedon korjaaminen 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.